PROSJEKT 67

Applicant
Prosjekt 67
Nordland
Partner
Exit / Vyhod and Karelian art residence
Karelia
Prosjekt størrelse
450 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Barentskult

Prosjekt 67 skal i samarbeid med Exit / Petrozavodsk gjennomføre et samarbeidsprosjekt. I dette prosjektet skal to russiske kunstnere gjennomføre et kunstprosjekt i et mobilt visningsrom for kunst med lokasjon i Bodø, og to norske kunstnere skal gjennomføre et kunstprosjekt i et mobilt visningsrom for kunst med lokasjon i Petrozavodsk.

­­

Number of participants in the project

Project total
4
Foreign
2
Norwegian
2