Barentspluss vårsemesteret 2022

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
1 022 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

Barentspluss er et utvekslingsprogram for ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i den norsk-russiske delen av Barentsregionen.

Les mer her.

­­

Number of participants in the project

Project total
67
Russian
40
Norwegian
27
Young
35(Norwegian and Russian)