Norsk-Russisk kunstnermøte i Barents / Havmannutstillingen 2022

Applicant
Rana Kunstforening
Nordland
Partner
Ekaterina Frejman
Karelia
Prosjekt størrelse
145 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kultur

Skape interesse for russisk visuell kunst og kultur for nordmenn, og gi ny kunnskap om kunst og kultur for russerne. Russiske kunstnere kommer fra Petrosovosk til Rana/Helgeland for å bli kjent med kultur og natur på Helgeland. Etablere kontakt med profesjonelle kollegaer, amatører og andre som er interessert i visuell kunst. Dette inkluderer også medlemmer i Rana kunstforening. De karelske kunstnerne vil også promotere russisk kultur og visuell kunst fra deres hjemland. Oppholdet i Norge vil være mellom 23. april til 9. mai og vil inneholde ulike kultur- og naturopplevelser som beskrevet i tidsplanen.

­­

Number of participants in the project

Project total
98
Russian
4
Norwegian
88
Young
71(Norwegian and Russian)