Arctic Lyrics: grenseoverskridende samarbeidsprosjekt innen samtidslyrikk mellom Nord-Norge og Nordvest Russland

Applicant
ARCTIC ARTS PATRABOY
Finnmark
Partner
Den russiske forfatterforening i Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
303 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kultur

­­

Prosjektet skal kartlegge behov og interesser av norske og russiske samtidslyrikere i Barentsregionen gjennom etablering av prosjektgruppe som skal bestå av norske og russiske forfattere (diktere); organisering av flere digitale prosjektmøter, ett "fysisk" workshop i Tromsø og to felles turer til Russland og til Norge med gjensidige gjendiktninger av dikter og andre felles diktprodukter; evt. andre aktiviteter og tiltak som prosjektgruppe skal se som nødvendige - prosjektet skal bidra til økning av gjensidig kjennskap til poesi i Barents både mellom selve diktere og publikum; flere kulturelle arrangementer og flere norsk-russiske produkter (bøker, artikler, videosnu

Number of participants in the project

Project total
21
Russian
10
Norwegian
11
Young
7(Norwegian and Russian)