Hvem kan søke?

Bor du i et av de to nordnorske fylkene og har en plan om et samarbeid med en russisk partner? Da kan du søke Barentssekretariatet om prosjektstøtte.

Published 04. October 2021

For å få støtte fra Barentssekretariatet må du:

  1. Være bosatt i Nord-Norge, altså enten Nordland fylke eller Troms og Finnmark fylke
  2. Søker på vegne av en enhet som er registrert i Brønnøysundregisteret.
  3. Ha blitt enig om et samarbeid med en russisk parter som er bosatt i en av de fem regionene i russisk del av Barentsregionen. Les mer om Barentsregionen her.

Har du kontroll på disse tre punktene er du kommet veldig langt i oppstarten av ditt Barentsprosjekt. Det viktigste grunnlaget for at et barentsprosjekt skal få støtte er at prosjektet er tuftet på et samarbeid mellom en norsk og en russisk partner.

Den norske partneren står som søker og er ansvarlig for prosjektmidlene. Søkeren kan være en nordnorsk offentlig institusjon, en bedrift, en stiftelse eller en organisasjon. Vi med andre ord ingen andre kriterier til hvem som kan søke.

Det er samarbeidsinnholdet i en søknad som er det viktigste momentet i vår vurdering av et prosjekt.

Russisk partner

Den russiske partneren kan være en organisasjon eller en privatperson. For Barentssekretariatets saksbehandlere er det like viktig å kjenne til den russiske partneren som den norske søkerene, når en søknad vurderes. Din beskrivelse av partnerens rolle er derfor viktig.

Som del av søknadsvurderingen tar vi alltid kontakt med nye russiske organisasjoner eller personer som involveres i et prosjekt dersom disse ikke er kjent hos oss fra før.

Trenger du hjelp til å finne deg en russisk partner?

Likeverdig

Et av de viktigste kriterier for godt samarbeid er at den norske og russiske partneren er relativt likeverdige i prosjektet. Det vil si at de har en felles interesse de ønsker å fremme. Eksempelvis kan det være et norsk og russisk fotballag, et norsk og russisk jazzband, en norsk og russisk reiselivsoperatør og lignende.

At de er likeverdige betyr ikke at kompetansenivået må være likt. Veldig mange av våre prosjekter har et motiv om å heve kompetansen eller ferdighetene til enten den norske eller russiske organisasjonen. Det ser vi på som positivt for prosjektet. Likeverdighet handler kun om at partnerne jobber innenfor et felles interessefelt.