BarentsKult: En støtteordning for profesjonell kunst og kultur

Jobber du med profesjonell kunst og kultur og ønsker å samarbeide med russiske kolleger? Da bør du sjekke ut muligheten som BarentsKult kan gi deg.

Published 04. October 2021

På grunn av krigen i Ukraina er det for tiden en rekke begrensninger på hvilke organisasjoner som det er lov å samarbeide med og hvilke prosjekter som det er mulig å gjennomføre.

BarentsKult er alltid på jakt etter nye norske og russiske samarbeidspartnere som kan være med på å styrke det grenseoverskridende arbeidet med profesjonell kunst og kultur i Barentsregionen. Lurer du på kanskje på hva BarentsKult er og om det kan være aktuelt for deg?

Hva er BarentsKult?

Gjennom finansieringsprogrammet BarentsKult skal det utvikles nye, profesjonelle kulturuttrykk innenfor områder som musikk, teater, visuell kunst, dans, kunsthåndverk og annet. Felles for alle prosjektene som støttes over programmet er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene. BarentsKult skal bidra til å skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur.

Hva kreves?

Du må bo i Nord-Norge for å kunne søke, men kan samarbeide med aktører i hele Russland og Norge. Hovedaktiviteten skal foregå i norsk eller russisk del av Barentsregionen eller i Leningrad oblast, og det må være deltakere fra disse områdene for å oppnå støtte. Deltakerne skal i all hovedsak være profesjonelle kunstnere – både fra norsk og russisk side. Med kunstnere mener vi ikke bare billedkunstnere, men selvfølgelig også musikere, skuespillere, dansere og sangere. Hovedkriteriet for å oppnå støtte er at de norske og russiske kunstnerne skal skape noe nytt sammen; for eksempel en ny teater- eller danseforestilling, ny musikk, eller en felles kunstutstilling.

Søknadsfristen nærmer seg

Hvis dette høres ut som noe for deg må du sendes inn din søknad via Barentssekretariatets webportal. Fra 1. april 2022 har vi fjernet søknadsfrister og behandler alle søknader fortløpende. Husk at prosjektet må være gjennomarbeidet og grundig planlagt, og søknaden godt utformet.

Mer informasjon

Ta kontakt med sekretariatet hvis du ikke finner svar på dine spørsmål.

Kontaktinfo i Barentssekretariatet:
Margrethe Alnes

E-post: margrethe@barents.no 
Telefon: 995 83 060

Programmet finansieres av Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Målsetningen er å bidra til realiseringen av større kunst og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere økningen av gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekter og skal involvere både norsk, russiske og andre nasjoners kunstnere.

Vi har nå også åpnet for at BarentsKult-prosjekter kan gjennomføres digitalt så lenge det er smittevern-restriksjoner på grensepasseringer.
Les mer om det her.