Budsjettlekkasje: Penger til internasjonalt ungdomssamarbeid

8 millioner kroner øremerkes ungdomssamarbeid i Arktis. Pengene utdeles over fire år og forvaltes av Barentssekretariatet.

Published 05. October 2021

Barentssekretariatets leder Lars Georg Fordal (t.v), utenriksminister Ine Eriksen Søreide og ungdomspolitiker Martin Gamst Johnsen. FOTO: Ksenia Novikova

– Jeg har en god nyhet til deg og det er at vi har fulgt opp dine forslag i ungdomspanelet, sier utenriksministeren Ine Eriksen Søreide til Martin Gamst Johnsen (23).

Ungdom fra Nordland og Troms og Finnmark ble i fjor invitert til å gi innspill til regjeringens stortingsmelding om nordområdene og Arktis. Johnsen var med i ungdomspanelet.

Se english version

Siden Johnsen selv har vært med på flere barentsprosjekt, var det viktig for ham å sette internasjonalt ungdomssamarbeid på agendaen.

– Jeg husker den første gangen jeg reiste til Arkhangelsk. Det var helt magisk. Bakgrunnen for forslaget mitt var at jeg tenkte at flere må få den muligheten. Jeg er enormt takknemlig for at dere så potensialet i det, sier han til ministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kom sammen med Karstein Kristiansen og Vetle Langedahl for å dele gladnyheten. FOTO: Ksenia Novikova

Tillit og bolyst

Utenriksministeren møter ungdomspolitikeren i Kirkenes for å overbringe gladnyheten: Samarbeidsprosjekter mellom ungdom i Barentsregionen er øremerket to millioner kroner i ekstra i året de neste fire årene i regjeringens forslag til statsbudsjett som legges frem 13. oktober.

– Dere beskrev to sider som er svært viktige; bygge ned forskjeller og bygge opp tillit. Dere ser det tydelig i en sammenheng hvor ungdom har medvirkning og hvordan det kan være med på å øke bolyst og hindre fraflytting, utdyper Søreide.

Pengene skal blant annet brukes til å gro det internasjonale ungdomsnettverket i nord og styrke ungdom som prosjektledere.

Johnsen har reist mye og har gode venner rundt om i Barentslandene. Han er sikker på at gode opplevelser i ungdomstiden er med på å skape bolyst og tilbakeflytting. Det handler om å trives på egen hjemplass.

– Da får du eierskap til hjemstedet ditt og du kan få lyst til å dele det med dine barn hvis anledningen byr seg, sier han.

Barentsminner til flere

Barentssamarbeidet har utvilsomt vært med på å skape gode minner over alle landegrenser siden det ble formalisert i 1993. Johnsen forteller at han hadde flaks som snublet over mulighetene det gir. Det begynte med at 23-åringen reiste til Arkhangelsk på sjakkturnering «for masse år» siden. Siden har det blitt flere turer til Russland.

– Det fine med Barentssamarbeidet er at det gir deg muligheten til å gjøre akkurat det du har lyst til. Du må bare ville gjøre det på større skala enn det som er mulig i Norge, sier Johnsen.

Johnsen har igangsatt og vært med på flere barentsprosjekt. Han håper pengene på statsbudsjettet vil gjøre det mulig for enda flere unge å ta del i Barentssamarbeidet.

Lederen for Barentsekretariatet er helt enig:

– Dette er riktig område å satse på. Vi ser frem til å få gode prosjektideer, og så skal vi sørge for det kjedelige og byråkratiske, mener Lars Georg Fordal.

Barentssekretariatet ser frem til å få nye prosjektsøknader fra ungdom!

Denne filmen ble laget på begynnelsen av 2020 med Barents Regional Youth Counsil (BRYC).

Bli kjent med Barents regionale ungdomsråd på deres nettside >>>

Tekst og foto: Ksenia Novikova