Ville du tatt EL-bussen til Zapolyarny?

Barentssekretariatet er med i et prosjekt hvor vi utreder mulighetene for en elektrisk bussrute mellom Kirkenes og nabokommunen Pechenga.
Grensebuss

Om noen år kan vi kanskje se en slik buss mellom Kirkenes og Zapolyarny ( Ill: Adobe Stock)

­­Hva er vanligvis planen din når du krysser grensen på Storskog med grenseboerbeviset? Ville du brukt et kollektivtilbud dersom det var tilgjengelig? Nå er vi i gang med et prosjekt som skal finne ut av dette. 

SVAR PÅ UNDERSØKELSE

  • ­­Kan en elektrisk bussrute mellom Kirkenes - Nikel - Zapolyarny være levedyktig? 
  • Hva gjør sør-varangerværinger i Nikel og Zapolyarny, og hva bruker folk fra Pechenga tiden til i Kirkenes?
  • Ville mange valgt et grønt alternativ med en elektrisk buss fremfor egen bil? 

Det er kjernen i spørsmålene som Barentssekretariatet ønsker å få besvart, når vi undersøker mulighetene for å opprette en EL-bussrute mellom de to grensekommunene Sør-Varanger og Pechenga.

For å få en oversikt ønsker vi at flest mulig besvarer en del konkrete spørsmål rundt dette temaet. Er dette et tilbud som er interessant for dere? Håper du kan bruke ca. 2 minutter på å hjelpe oss med å svare på denne enkle spørreundersøkelsen. Takk for hjelpen!

For spørsmål om prosjektet, kontakt
Jenny Mikkelsen Spring
E-mail: jenny@barents.no
Telefon: +47 917 91 168