Barents exchange 2021

Applicant
FRI Troms og Finnmark
Troms
Partner
Equality Dignity Pride
Karelia
Prosjekt størrelse
325 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
300
Russian
50
Norwegian
250
Young
170(Norwegian and Russian)

I år vil det være 5. gangen Barents Exchange blir avholdt. Arrangementet består i tillegg til Barents Pride av et flerårig samarbeid med konferanse og erfaringsutveksling.­­

Hensikten med arrangementet er å bidra til et tettere samarbeid mellom norske og russiske lhbt-aktivister og menneskerettighetsforkjempere på begge sider av grensen, samt å skape en større forståelse og engasjement i lokalbefolkningen for spørsmål knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold. Barents Pride vil bestå av et tre dagers konferanse for russiske og norske deltakere, samt pridefestival med kulturelt, politisk og sosialt innhold. ­­