Prosessering av alger til industriråstoff

Applicant
MM Ocean AS
Nordland
Partner
Arkhangelsk Seaweed Factory
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

I prosjektet vil vi utveksle erfaring og kunnskap innen produksjons- og prosesserings-metoder i tillegg til forskningsprosjekter om uttak av ingredienser til bruk i farmasøytiske produkter og marine fôringredienser.

Vi vil også vurdere markedspotensialet, og utveksling av kunnskap om dette. Målet er å kunne utvikle markedet og øke verdiskaping for både den norske og den russiske bærekraftige algenæringen.­­­­

Number of participants in the project

Project total
8
Russian
4
Norwegian
4