Prosessering av alger til industriråstoff

Applicant
MM Ocean AS
Nordland
Partner
Arkhangelsk Seaweed Factory
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
120 000 NOK
Prosjekttype
Næring
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
8
Russian
4
Norwegian
4

I prosjektet vil vi utveksle erfaring og kunnskap innen produksjons- og prosesserings-metoder i tillegg til forskningsprosjekter om uttak av ingredienser til bruk i farmasøytiske produkter og marine fôringredienser.

Vi vil også vurdere markedspotensialet, og utveksling av kunnskap om dette. Målet er å kunne utvikle markedet og øke verdiskaping for både den norske og den russiske bærekraftige algenæringen.­­­­