Tre kulturer møtes i Norge, 2021

Applicant
Várdobáiki samisk senter
Troms
Partner
Ethnic‐Cultural Center of the Nenets Autunoumous Okrug
Nenets
Prosjekt størrelse
346 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Urfolk

­­Sanggruppen Várdobiegga som er organisert under Várdobáiki samisk senter og sang og teatergruppene Ilebts fra Naryan-Mar og Kevrolskie zjønki fra Kevrola, Arkhangelsk region skal møtes i Sør-Troms og Ofoten i Norge for å gjenomføre en felles musikal med øvelser og opptredener på flere steder i regionen.

­­Gjennom prosjektet skal tre forskjellige folkegrupper fra to forskjellige land komme sammen og lære om hverandre. I tillegg vil samarbeid mellom ulike folkegrupper fra ulike land og muligheten for å besøke hverandre fungere som verdifull oppmuntring og inspirasjon til å holde fast på ens egen unike kultur - fordi vi får gode ideer fra hverandre og lærer nye måter å håndtere og gjøre ting på. Presentasjon av disse ulike kulturene vil gjøres gjennom en musikalsk forestilling hvor alle tre kulturer flettes sammen.

Number of participants in the project

Project total
43
Russian
25
Norwegian
18
Young
1(Norwegian and Russian)