Det nye Pomorsamarbeidet 2021

Applicant
Påvirke SA
Finnmark
Partner
Sergei Samoilov
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
140 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Næring

Prosjekt "Det nye Pomorsamarbeidet" skal etablere en ny samarbeidsarena mellom russiske og norske fiskeriaktører.­­

Målet er at prosjektet skal fremme den­­ nye Pomorhandelen, som er bygd på det historiske samarbeidet, som har vart i århundrer mellom Norge og Russland. I dette prosjektet kartlegges aktører innenfor fiske og fangst på norsk og russisk side som potensielt har interesser av å samarbeide med hverandre. Et utvalg av aktørene blir plukket ut og deretter kontaktet for å inngå i potensielle samarbeidskonstellasjoner gjennom egne møter. Det arrangeres en konferanse der samarbeid mellom aktører som allerede har intensjonsavtaler og nye aktører møtes for å etablere innholdet i det nye pomorsamarbeidet.

Number of participants in the project

Project total
12
Russian
6
Norwegian
6