Northen stains

Applicant
Grimen Artworks
Troms
Partner
Andrey Pritsyn
Karelia
Prosjekt størrelse
178 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
14
Russian
7
Norwegian
7
Young
10(Norwegian and Russian)

­­

Northen stains er en urban jam holdt i Russland; et møte mellom graffitimalere og gatekunstnere fra Barentsregionen. Over 4 aktive dager vil deltakerne male flere vegger sammen, nettverksbygge, styrke samholdet i kulturen og etablere kontakt i miljøet på kryss av grensen.Prosjektet skal arrangeres i Karelen. Målet er at deltakerne skal bli inspirert og utvikle seg kunstnerisk, hente lærdom av hverandre og knytte bånd for fremtiden.