Barents Teaterplattform Digitalt

Applicant
Kulturskolen, Tromsø kommune
Troms
Partner
Barentsteaterskolen i Murmansk
Murmansk
Prosjekt størrelse
227 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
29
Russian
14
Norwegian
15
Young
20(Norwegian and Russian)

­­

Teateravdelinga ved Tromsø kulturskole skal i samarbeid med RuNo Teater (Tromsø) og Barneteaterskolen i Murmansk (Russland) arrangere Barents Teaterplattform Digitalt i oktober 2020. Prosjektet er en forlengelse av BarentsTeaterplattform 2019, som ble arrangert i Tromsø med norsk og russiske elever og pedagoger. I 2020, i en tid med reiseforbud og fysiske begrensninger, skal vi samle norske og russiske teaterelever sammen med sine pedagoger og lokale kunstnere digitalt. I prosjektet skal deltakerne skape en teaterfilm, og jobbe sammen digitalt med å dele kulturell og sosial kunnskap. Og samtidig utvikle kunstneriske uttrykk på andre måter, på tvers av språk og sosiale, kulturelle og geografiske grenser.