Komi-Saami language technology collaboration

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
The Finno-Ugric Laboratory for Support of the Electronic Representation of Regional Languages
Komi
Prosjekt størrelse
76 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
10
Russian
4
Norwegian
4

­­

Forskings- og utviklingsgruppene FU-Lab i Syktyvkar og Giellatekno i Tromsø vil samarbeide om å utvikle arbeidsmetodar og språkteknologiske dataprogram for komi (komisyrjensk, komipermjakisk) og samiske språk. Målet er å forbedre grammatikkmodellene for komi, og dermed legge trunnlaget for bedre å analysere tekstsamlingane til FU-lab. Ein godt utvikla språkteknologi er ein føresetnad for at et språk skal kunne brukes i et moderne samfunn, og dette prosjektet er eit bidrag til dette grunnlaget