Bedre lærere i utviklende matematikk!

Applicant
Matematikklandet Utdanningssenter
Finnmark
Partner
Ksenia-skolen
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
145 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
135
Russian
82
Norwegian
53
Young
105(Norwegian and Russian)

­­

Dette er et pilotprosjekt som har som mål å få til erfaringsutveksling og etablering av langsiktige faglige kontakter mellom norske og russiske lærere som jobber etter Zankov-metoden i Norge og Russland. I løpet av pilotprosjektet ønsker vi å finne ut om det er hensiktsmessig å satse på slike utvekslinger, om en slik strategi vil føre til måloppnåelsen, dvs. bedre resultater i matematikk i nord-norske grunnskoler.