Northen stains

Applicant
Grimen Artworks
Troms
Partner
Andrey Pritsyn
Karelia
Prosjekt størrelse
15 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
14
Russian
7
Norwegian
7
Young
10(Norwegian and Russian)

northen stains er en urban jam holdt i Russland. et møte mellom Graffiti malere og gatekunstnere i fra Barents regionen. over 4 aktive dager vil deltakerne male flere vegger sammen, nettverks bygge, styrke samhold i kulturen og etablere kontakt i miljøet også kryss av grensen. bli inspirert og utvikle seg kunstnerisk, hente lærdom av hverandre, og knytte bånd for fremtiden.

­­