Utviklingsprosjekt i regi av Tana kulturskole/Sámi mánáid teahter

Applicant
Deanu Gielda / Tana Kommune
Finnmark
Partner
Olga Khaltsjenko
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
288 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
70
Russian
10
Norwegian
60
Young
59(Norwegian and Russian)

­­

Tana kommune å utvikle kompetansen i vårt samiske barneteater og kulturskole ved å sette opp en større forestilling som markerer åpningen av nye Tana bru.

Tanken er å hente inn profesjonelle kulturarbeidere og kunstnere med lokal og regional tilknytning, samt å skape nye kontakter i Russland. Disse skal jobbe sammen med de ansatte på kulturskolen/barneteateret, elevene og lokalsamfunnet for øvrig. Forestillingen er tenkt å foregå utendørs.­­