Barents Winter Games 2020

Applicant
Barents Sportskomité
Nordland
Partner
Barents Sports Committee Russia
Murmansk
Prosjekt størrelse
1 700 000 NOK
Prosjekttype
Idrett
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
1554
Russian
371
Norwegian
371
Young
1250(Norwegian and Russian)

­­

Søknaden gjelder for det åttende året i en langsiktig satsing på Barents Games og folk-folk samarbeidet innen idretten. Etter syv vellykkede arrangementer i hhv. Luleå 2013 (prøveår), Tromsø 2014, Oulu 2015, Murmansk 2016, Bodø 2017, Luleå 2018 og Murmansk 2019 må vi si at vi er på rett vei og har lyktes så langt i prosjektet. Barents Games er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Russland, Sverige og Finland, hvor idrett og kulturell utveksling for ungdommer i Barentsregionen står i sentrum. Vi ønsker å fortsette å bygge varemerket Barents Games, heve status på deltakelse, skape en stødig plattform og utvikle idrettssamarbeidet videre på tvers av landegrensene.