Meld deg på Nabokonferansen

Barentssekretariatet og Finnmark fylkeskommunen samarbeider om å arrangere nabokonferansen i forbindelse med frigjøringsjubileeet i høst.

Krigshistorien i nord og forholdet Norge-Russland er tema for en større konferanse i Kirkenes i oktober.

Last ned norsk versjon av konferanseprogrammet.
Russisk versjon av programmet

Meld deg på konferansen

Temaet første dag er krigshistorien i nord. Her fokuserer vi på krigen på Nordkalotten, krigens sluttfase, jakten på partisanene og tyskernes uttrekning. I tillegg har vi viktige sekvenser om Kola-samenes innsats og sovjetiske krigsfanger.

Det sier kultursjef i Finnmark fylkeskommune, Tore Gundersen, som koordinerer historiedagene om seks måneder.

Norge og Russland nå og framover
– Den andre dagen vies til forholdet Norge og Russland i nord. Det blir flere spennende paneldebatter, som handler om våre relasjoner, om næring, og om Europa i endring, sier Gundersen.

Konferansen åpnes av fylkesordføreren i Finnmark og guvernøren i Murmansk. I tillegg kommer Russlands ambassadør til Norge, og leder av Stortingets utenrikskomité.

Viktig 75-årsmarkering
Konferansen foregår dagene før selve markeringa av frigjøringa av Øst-Finnmark. Kongen og statsministeren kommer den 25. oktober til Kirkenes. Russlands utenriksminister kommer også til selve frigjøringsdagen.

En av hensiktene med konferansen er at den bidrar til å gi nytt lys på deler av krigshistorien i vårt område, og med nye historiefaglige vinklinger. Interesserte kan melde seg på via fylkeskommunens nettsider ffk.no/frigjoring mot en avgift. Påmeldingsfristen er satt til 1. september.