Prosjektstatistikk

Barentsprosjekter

Barentssekretariatet bevilger hvert år penger til en rekke prosjekter. Under her finner du nøkkeltall over aktiviteten de siste år. 

­­

Nøkkeltall 2017
Barentssekretariatet mottok 293 søknader i 2017. 226 fikk bevilgning. Av de 296 søknadene, var 31 søknader til programmet BarentsKult. 19 av disse fikk støtte. Innenfor de ordinære programmene har Barentssekretariatet bevilget tilskudd til 2017 prosjekter (41 847 000 NOK). Utdanning og kompetanse var det området som mottok mest støtte.

Satsingsområder Antall prosjekter Tilskudd NOK
Kultur 63 9 911 000
Utdanning og kompetanse  50 10 765 000
Urfolk  24 5 541 000
Næring og entreprenørskap 5 501 000
Sivilt samfunn og miljø  15 3 981 000
Media og informasjon  6 1 509 000
Idrett 25 7 942 000
Journalistprogrammet 9 279 000
Ungdomsprogrammet  10 1 418 000
SUM 207 41 847 000
     
  Antall prosjekter Tilskudd NOK
BarentsKult 19 10 094 000

 

Nøkkeltall 2016
Barentssekretariatet mottok 274 søknader i 2016 (2015:293) om prosjektstøtte; av disse var 26 søknader til BarentsKult-programmet. Barentssekretariatet har i 2016 bevilget økonomisk tilskudd til 199 prosjekter med til sammen kr. 39 087 640. Kultur er fortsatt det satsingsområdet som mottar mest støtte.

Satsingsområder Antall prosjekter Tilskudd NOK 
Kultur og sport 

100

14 936 000
Utdanning og kompetanse  42 7 640 000
Næringsliv og entreprenørskap  9 1 542 000
Media og informasjon 7 2 219 000
Sivilt samfunn 8 2 241 000
Ungdomsprogrammet  9 1 420 000
Journalistprogrammet 9 265 640
Sum 184 30 263 640
     
  Antall Tilskudd NOK
BarentsKult 15 8 824 00

 

 

 

 

 

 

­­