Utvikling av samarbeidet mellom Norge og Russland, og forstå det fra motsatt side

Applicant
Statsvitskapleg Linjeforeining
Troms
Partner
Murmansk Arctic State University
Murmansk
Prosjekt størrelse
65 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50
Russian
25
Norwegian
25
Young
50(Norwegian and Russian)

­­

Den statsvitenskaplig linjeforening ved UIT, ønsker å gjennomføre denne studieturen for å øke kompetansen innenfor samarbeid mellom Norge og Russland. Vi samarbeider med MASU for å få informasjon fra begge sider, vi skal også gi en presentasjon på et tema de ønsker å høre om fra vår side. Turen foregår i Murmansk.

­­

Lenge har Russland vært et sentral tema i det globale bildet. Linjeforeningen ønsker å se hvordan Russland som har vært så mye på nyhetsbildet de siste årene, samarbeider med Norge og hvordan Russland forstår Norge. Dette på bakgrunn av blant annet at Russland impliserer vestlig propaganda, vi har en interesse i å se på det faktiske faktumet og forskjeller på hvordan dette samarbeidet er viktig for Nord Norge, da Nord Norge og Sør Norge ser på Russland med to forskjellige syn, og i tillegg hvordan Russland ser på Norge.