Minnevind II

Applicant
Norsk-russisk vennskapsforening
Finnmark
Partner
Gymnasium nr. 3
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
94 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
53
Russian
18
Norwegian
35
Young
26(Norwegian and Russian)

­­

Russiske skoleelever skal sammen med sine lærere i historie delta på åpningen av et nytt monument i Vardø. Monumentet er satt opp for å hedre sovjetiske krigsflygere. Under besøket sitt i Vardø skal de samle informasjon om krigsflygerne som skal formidles videre i aviser, nettaviser, TV. Videre skal den innsamlede informasjonen brukes i undervisningen på skolen og formidles på skolenettsider og i lokale massemedier. I juni i år vil Norsk Russisk venneforening i Vardø avduke et nytt monument i Vardø som hedrer falne sovjetiske krigsflygere som døde her. Her vil lærere og elever fra Arkhangelsk delta.

­­