Barentsplus høstsemesteret 2019

Applicant
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Partner
Murmansk Arctic State University
Murmansk
Prosjekt størrelse
500 000 NOK
Prosjekttype
Kompetanse
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
99
Russian
40
Norwegian
59
Young
57(Norwegian and Russian)

­­

Barentsplus er et nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner i den norskrussiske Barentsregionen som samarbeider om student- og lærerutveksling på tvers av grensen.

­­

Barentsplus høstsemesteret 2019 vil gi norske og russiske universiteter i Barentsregionen mulighet til å sende sine studenter, faglig og administrativt ansatte på utveksling til andre universiteter som er medlemmer i nettverket.