To Russia With Love

Applicant
Nordkapp Kommune
Finnmark
Partner
Kargopol Kulturskole
Arkhangelsk
Prosjekt størrelse
450 000 NOK
Prosjekttype
Kultur
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
75
Russian
40
Norwegian
30
Young
50(Norwegian and Russian)

­­

Formålet med prosjektet er en gjenvisitt til vår vennskapskommune, Kargopol i Arkangelsk, september 2019.

­­

En gruppe (totalt max.30 stk) barn, unge og voksne fra Nordkapp Kulturskole, Perleporten Kulturhus, samt administrasjon/politikere/næringsliv fra Nordkapp kommune, er deltakere.Over halvparten vil være barn/unge. I tillegg arbeider vi for å bringe en tredje aktør i prosjektet,- Alexandra Brass Band fra Johannesburg, Sør-Afrika. Dette med bakgrunn i tidligere samarbeidsprosjekter i Nordkapp, Music Breaking Borders. (se vedlegg). Vi ønsker en fortsatt videreutvikling av vennskapssamarbeidet og ønsker et fredfullt samarbeid mellom Arkangelsk og Nordkapp.Vi ønsker å samarbeide på tvers av kulturer, historie og språk, og gjennom musikk, kunst og kultur. Vi vil at musikken være brobygger mellom samfunn og generasjoner.