Pasvik International 2017

Applicant
IL Pasvik Hauk
Finnmark
Partner
Fotballskole nr 10
Murmansk
Prosjekt størrelse
52 000 NOK
Prosjekttype
Idrett
Prosjektstart dato
June 2017

Number of participants in the project

Project total
311
Young
272(Norwegian and Russian)

­­

Pasvik International er en fotballskole og -turnering for barn i alderen 10-14 år. Fotballskolen er en tradisjon i kommunen og bidrar til fin kontakt og samarbeid over landegrensene med 25-50 deltagere fra Russland. Selve turneringen avholdes 10. og 11. juni 2017 på Svanvik, mens forberedelse, gjennomføring og etterarbeid pågår hele året.