Barentsmøte med russisk UD

Møte med UD

В благоприятной атмосфере прошла на минувшей неделе в Москве встреча, в которой принимали участие председатель губернского собрания губернии Финнмарк Рунар Шостад, председатель губернского совета губернии Нурланн Томас Норволл, директор Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Игорь Неверов и председатель губернского совета губернии Тромс Сесилье Мирсет.

- Barentssamarbeidet er en modell for samarbeid mellom to gode naboer, som flere burde ta etter, sa Igor Neverov i russisk UD da han møtte Barentssekretariatets representantskapsleder Tomas Norvoll og hans kolleger av barentspolikere denne uken. 

Barentssekretariatets representantskap hadde lagt vårens møte til Moskva for å kombinere møtet med en oppdatering på situasjonen i Russland. Norges Ambassadør til Russland, Leidulv Namtvedt, informerte barentspolitikerne om Norges forhold til Russland. 

- Norge og Russland har et stabilt og godt forhold, og den stabiliteten har tross alt ikke endret seg særlig mye selv om vi er inne i en vanskelig periode, sa Namtvedt. 

Ikke skyfritt
Barentssamarbeidet er noe av det som har stått stødig selv om det internasjonale samarbeidsklimaet har vært satt på prøve. Når Barentssekretariatets representantskap ba om et møte med det russiske utenriksdepartementet, ryddet de klar representasjonsboligen sin og inviterte til dialog og lunsj. Barentssamarbeidet og Barentssekretariatets arbeid er noe de synes er viktig å legge til rette for. 

- Forholdet til Norge er ikke skyfritt og vi har praktiske utfordringer, men møtet mellom Brende og Lavrov i Arkhangelsk i mars viser at våre øverste ledere kan snakke åpent om våre ulikheter og finne gode løsninger der vi har felles interesser. Vår største felles interesse er Nordområdene og der har vi lang erfaring med godt samarbeid, sa Neverov i sitt innlegg for de Nordnorske politikerne. 

Neverov fremhevet Barentssamarbeidet som en modell for internasjonalt samarbeid som langt flere burde ta lærdom av. Han mener det er en modell for stabil utvikling av en region, det er en modell for regional vekst og bærekraftig utvikling og ikke minst så mener han det er en modell for tett og godt samarbeid mellom to gode naboer.

- Ta i bruk Arktis
Representantskapsleder Tomas Norvoll støttet Neverov sine innspill på betydningen av Barentssamarbeidet, og mener at Norge og Russland har en felles målsetning som de to landene som ikke bare prater om utvikling i nord. De to naboene er der og utvikler nordområdene i dag. 

- Flere og flere snakker om vern og beskyttelse av Arktis uten å ta med potensialet for utvikling. Selv om vi alltid skal ha miljøperspektivet med oss når vi snakker om utvikling i nord, er det viktig at vi også tar disse områdene i bruk. Vi må utvikle næringer og skape levedyktige samfunn. Her har Norge og Russland kommet lengst og vi har felles interesser i å fortsette denne satsingen, sa Norvoll. 

Se bilder fra møtene til Barentssekretariatets representantskap i Moskva. (Alle foto: Jonas Karlsbakk)

 

­­