Det faglige rådet

Det er oppnevnt et faglig råd som skal vurdere alle søknader til BarentsKult. Dette rådet er satt sammen av representanter fra de tre nordligste fylkene. ­­

Søknader til BarentsKult vurderes først av det faglige rådet, som gir sin innstilling til hvilke søkander som bør gis støtte. Endelig godkjenning av hvilke BarentsKult-prosjekter som skal støttes foretas av styret i Barentssekretariatet.  ­­