Kan urfolk og industri leve sammen?

"To mine or not to mine" er tittelen på miniseminaret som arbeidsgruppen for Urfolk vil holde i etterkant av Barentsrådsmøtet i Tromsø den 29. oktober. På deltakerlisten er blant annet Sametingspresident Aili Keskitalo og lederen for gruveaksjonene i Kallak, Henrik Blind. 

Miniseminaret: To Mine or not to mine
Sted: Radisson Blu Tromsø
Tid: 29. oktober
Klokka: 14.00 - 17.00
Gå til facebookevent

For spørsmål om seminaret, kontakt Anja Salo på epost: anja@barents.no

De siste månedene har et av de hesteste temaene i nordområdene vært konflikten mellom urfolks rettigheter og utbyggingen av ulike typer gruveindstri. Det har vært harde debatter både rundt gruveplaner på Finnmarksvidda og ikke minst i Kallak i Nord-Sverige, der svensk politi til slutt gikk inn og fjernet de samiske demonstrantene med makt. Derfor arrangerer Arbeidsgruppa for urfolk i barentsregionen et miniseminaret i Tromsø den 29. oktober der de spør: Kan urfolk og industri finne en måte å leve side ved side?
Seminaret har fått 49 000 kroner i støtte fra Barentssekretariatet. 

I spissen for demonstrasjonene i Kallak i september var samepolitiker Henrik Blind og han er en av innlederne som kommer til miniseminaret. Det samme gjør den nyvalgte sametingspresidenten Aili Keskitalo som vil se på strategier for industriutvikling og urfolk i Barentsregionen. Sven Roald Nystø er tidligere sametingspresident og vil fortelle om sitt prosjekt der han har fokusert på etiske retningslinjer for selskaper som jobber i urfolksområder. 

Matthias Åhren er advokat og professor ved Universitetet i Tromsø og er ekspert på de internasjonale juridiske rammene for urfolksrettigheter i forhold til industriell utvikling i urfolksområder. Galina Platova  er direktør i den nenetsiske urfolksorganisasjonen “Yasavey” og vil gi seminaret et bilde på hvordan oljeindustrien og urfolk samarbeider i Nenets Okrug. 

Seminaret vil avrundes med en paneldebatt som skal ledes av Anna Afanasyeva som er urfolksrådgiver ved det Internasjonale Barentssekretariatet. Miniseminaret er organisert av arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen, med støtte fra Senter for Samiske studier ved Universitetet i Tromsø og Barentssekretariatet.