Gargia delegasjon møtte Rafaelsen

En stor delegasjon fra russisk del av Barentsregionen la tirsdag turen innom Barentssekretariatet for å bli oppdatert om norsk russisk samarbeid av sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Delegasjonen er på vei til den årlige Gargia-konferansen i Tana, som åpnet onsdag 23. oktober. 

Finnmarksfaktultetet ved Universitetet i Finnmark arrangerer hvert år Gargikonferansen i Tana og årets konferanse er den tiende i rekken. Gargia konferansen er en internasjonale fagkonferanse for regional utvikling og årets tema er økologi og bærekraftig næringsutvikling og samfunnsutvikling i det sirkumpolære nord.
Barentssekretariatet har støttet konferansen med 160 000 kroner, som blant annet skal sikre russisk deltakelse på konferansen og god tolking av alle innlegg. 

I den russiske delegasjonen var blant annet Valentina Semyashkina, som er visedirektør i Komi Model Forest Project og direktør Ekaterina Evseyeva fra Eyge miljøsenter i Yakutsk, sammen med 22 andre fra administrasjon, politikk og utdanning. 

I Kirkenes ønsket de et møte med sekretariatsleder Rune Rafaelsen, som fortalte om status for Barentssamarbeidet i jubileumsåret og hvor veien går videre.Deretter dro delegasjonen direkte til Tana, hvor konferansen begynte onsdag morgen. 

Mer informasjon og program for Gargiakonferansen finner dere ved å følge denne linken.