Barentspresentasjon i Lisboa

Rune Rafaelsen var i Portugals hovedstad Lisboa nylig og fortalte om Barentssamarbeidet og om utviklingen i Arktis. Anledningen var en klimakonferanse som ble arrangert av EEA grants. Se web stream av Rune Rafaelsens foredrag i denne artikkelen. 

EEA-grants er EØS landenes satsing for å redusere de økonomiske og sosiale skiller i Europa og for å styrke bilaterale relasjoner mellom de 15 EU-landene i sentral og Sør-Europa.EØS-landene er i tilleg til Norge Island og Liechtenstein. Klimakonferansen som ble arrangert i Lisboa hadde tittelen Too much, too little. The role of water adaption to Climate Change. 

Rafaelsens foredrag hadde tittelen "Geopolitical Impact of the Arctic Ice Melt", der han i første rekke tok for seg satsingen på kommersialisering av den nordlige sjørute mellom Europa og Asia.

Se foredraget under her eller gå direkte til konferansens nettside