Takker for all støtte

Barentssekretariatet ønsker å uttrykke dyp takknemlighet for alle hilsninger og den hjertevarme sympati som vi har fått fra hele Barentsregionen etter den forferdelige terroraksjonen i Oslo og på Utøya.

- Vi er veldig takknemlig for all den støtten som venner og kolleger fra hele verden har vist oss i de forferdelige dagene vi har vært gjennom. Det er veldig godt for oss å vite at dere tenker på oss og støtter oss i dette tragiske øyeblikket i norsk historie, sier sekretariatsleder Rune Rafaelsen.

Ved norske ambassader og konsulat over hele verden har folk tent lys og lagt ned blomster til minne om de drepte. Også Norges honorære konsulat i Arkhangelsk har hatt mange besøkende russere som ønsker på vise deres sympati med det norske folk. Søndag kveld var det mange som hadde samlet seg rundt Arkhangelskkontoret for å minnes de drepte og savnede. Blant dem ble det uttrykt kondolanse og sympati med det norske folk av både Arthur Killingarov fra statsdumaen og Ernest Belokorovin fra den regionale administrasjonen i Arkhangelsk.

- Ingen kan være likegyldig til en forferdelig tragedie som denne, sa en taler.

Her er noen av kondolansemeldingene som Barentssekretariatet har mottatt.

"Ord kan ikke en gang begynne å beskrive hvor vond vi føler det i dag. Våre hjerter og bønner og all vår styrke står ved dere i disse dager. "

"Ingen ord kan beskrive smerten fra tapet av så mange uskyldige liv og ingen unnskyldning finnes for den sanseløse voldsbruken. I disse dager følger våre hjerter det norske folk når vi sammen sørger over ofrene fra denne forferdelige hendelsen."

"Det er i dyp sorg vi mottar nyheten om tragedien i Oslo og på Utøya som tok livet av så mange uskyldige mennesker. Vi ønsker å uttrykke vår dypeste sorg over de liv som ble avsluttet så alt for tidlig."

"Det er med sjokk at vi sammen med resten av verden har fått høre om tragedien i deres land. Vi sender våre dypeste kondolanser til deg, dine kolleger, venner og elskede i Norge. Måtte den lange historien over ditt lands utrettelige arbeid for menneskeheten som har kommet som et resultat av de flotte egenskaper i ditt folk innehar. Dere tjener som den fremste kilde for styrke og tillit for menneskelighet, på tross av den terroren som ditt land nå har blitt utsatt for."