FNI (2002) - Evalueringsrapport - Over grensen etter kunnskap - Evaluering av 13 prosjekter innenfor satsningsområdet.