Talking Barents

Barentssekretariatet ønsker å løfte frem viktige tema i Barentsregionen, gjennom vår debattserie Talking Barents.
Talking Barents St. Petersburg.

Debattpanelet under Talking Barents på Arctic Forum 2019 i St. Petersbrug

Talking Barents er Barentssekretariatets debattserie for å sette fokus på Russland og Barentssamarbeidet. ­­

Barentssekretariatets debattserie Talking Barents som skal bidra til å skape mer interesse og engasjement rundt utviklingen i Barentsregionen.

I 2019 har vi gjennomført følgende Talking Barents debatter: 

 

Tidligere Talking Barents debatter

Kronikker og kommentarer