Vår trinnvise søkeskole

Å søke om midler fra Barentssekretariatet er ikke så vanskelig bare du lærer deg retningslinjene våre og forfatter en gjennomtenkt og fullstendig søknad. Grunnlaget for alt er uansett et spennende prosjekt!

Alle som ønsker støtte fra Barentssekretariatet har to hovedutfordringer: 

  1. Du må finne en god prosjektidé for et nært og godt samarbeid med en russisk partner.
  2. Du må få frem essensen i dette prosjektet i en fyldig og velformulert søknad.

Har du begge de tingene på plass skal veien til prosjektsuksess være sikret. Bruk derfor god tid på å utarbeide en forståelig prosjektbeskrivelse som tydelig viser hva dere skal samarbeide om og hvordan dere ønsker å gjøre dette. Like viktig er det å sette opp et oversiktlig budsjett som tydelig viser hvordan dere ønsker å bruke midlene fra Barentssekretariatet, samt en finansieringsplan som viser hele finansieringen av prosjektet.

Husk at din søknad er "visittkortet" for din organisasjon og ditt prosjekt.

Derfor vil utformingen av søknaden gi et klart inntrykk av om organisasjonen er seriøs og om prosjektet er troverdig. En saksbehandler har ikke tid til å hente inn masse informasjon om prosjektet. Det er din oppgave å overbevise saksbehandleren om at dette er et bra prosjekt gjennom søknaden du sender inn. Det må du være bevisst gjennom hele søknadsprosessen. Vær likevel ikke redd for å kontakte en av våre saksbehandlere dersom det er noe du lurer på. Vi vil mer enn gjerne hjelpe deg på veien. Føler du deg klar til å søke allerede går rett til søknadsportalen. 

Åpne søknadsportalen

Under finner du en trinn for trinn gjennomgang for de aller fleste Barentsprosjekter. Fra du etablerer kontakt med din samarbeidspartner, til du får godkjent sluttrapporten og får sluttutbetalingen. Hele veien har du muligheten til å klikke deg inn i søkeportalen ved å klikke på "Min side" på toppen av siden.

1. Etablere kontakt
Det første møtet med din samarbeidspartner.

2. Søknadsplanlegging
Et felles arbeid på veien mot prosjektstøtte

3. Søkeprosessen
Fra tanke til konkretisering. Hvordan få frem essensen i prosjektet ditt. 

4. Tildeling og prosjektgjennomføring
Nå begynner moroa

5. Avslutning og rapportering
Når festen er over...


Føler du deg klar til å søke om prosjektstøtte? Ta kontakt med en av våre saksbehandlere om du har flere spørsmål.