Alle prosjekter

Ungdommens Hus
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
180 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
165 000 NOK

­­

Norges Musikkorps Forbund Nord Norge
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
98 000 NOK

­­

Brønnøy KFUK-KFUM speidere
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
220 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
120 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
98 000 NOK

­­

Høgskolen i Finnmark
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
1 000 000 NOK

­­

Natur og Ungdom
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
99 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
100 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

­­

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
30 000 NOK

­­

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
50 000 NOK

­­

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
70 000 NOK

­­

Riddu Riddu Festivalen
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
145 000 NOK

­­

Riddu Riddu Festivalen
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
100 000 NOK

­­

Riddu Riddu Festivalen
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­