Alle prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
120 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

­­

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland fylke
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
30 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Nordland kunst‐ og filmfagskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
170 000 NOK

­­

IntraAct Productions
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
550 000 NOK

­­

Ungdomsrådet v/ Sortland kommune
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
65 000 NOK

­­

Foreningen Isogaisa
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

UiT Senter for fredsstudier
Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
350 000 NOK

­­

Den norske Barentskomité i orientering
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Rein Film AS
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

­­

Møysalen nasjonalparksenter AS
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
36 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
160 000 NOK

­­

Båsmokoret
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Karlebotn skole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
110 000 NOK

­­

Salten Kultursamarbeid
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
125 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
15 000 NOK

­­