Kommende prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
428 000 NOK

­­

Midt-Troms kommunene Lenvik og Målselv tar initiativ til å følge opp arbeidet med å utvikle det norsk-russiske vennskapskonseptet for kommunesamarbeid.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
300 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet og kunnskapen for stryke miljøet og kontakt mellom ungdommer med samme interesser.

Barents Regional Youth Council
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
270 000 NOK

­­

Since 2006, the Barents Regional Youth Council (BRYC) has been organizing annual events for young people (aged 18-30) living in the Barents Region.

Rana Gitarforening
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
79 000 NOK

­­

Rana gitarforening ønsker å styrke vennskapsforbindelsen mellom Mo i Rana og Petrosavodsk ved å gjennomføre en felles musikalsk aktivitet for våre ungdommer i form av et seminar med øving og felles konserter.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
40 000 NOK

­­

Ungdomsutveksling mellom vennskapsbyene Bodø kommune og Vyborg District. Medlemmer av Bodø ungdomsråd deltar på kommunalt forum for ungdommer i Vyborg regionen.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Arrangere Isogaisa festivalen med forberedende workshop. Foreningen Isogaisa er arrangør, og har etterhvert opparbeid seg et nettverk av sentrale kulturarbeidere i Murmanskregionen. I år blir det fokus på ungdom. Vi samarbeider med noen lokale skoler, og ungdomsklubber, for å lage en rusfri festival som alle skal trives på.

Barents Sportskomité
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
1 200 000 NOK

­­

Prosjektet startet i 2013 og handlet om å skape et "mini-OL" for de fire landene i Barenstsregionen.

High North Center for Business, Universitetet i Nordland
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Hovedformålet med prosjektet er å forsterke kompetanse innenfor beredskap, søk og redning feltet i Barentsregionen, samt å utvikle motstandsdyktighet av lokale arktiske samfunn imot klimaendringer i risikoutsatte grenseområder i BEAR.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
195 000 NOK

­­

Elever i Alta og Murmansk skal utforske og utvikle muligheten for å få et internasjonalt perspektiv og bærekraft med vekt på entreprenørskap i skolen og kunnskap om næringslivet. Sandfallet ungdomsskole har mange års erfaring i entreprenørskapsmetoden "Elevbedrift" fra Ungt entreprenørskap. De siste årene har prosjektene vært rettet mot "Det grønne skiftet.

Fylkesmannen i Finnmark
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
170 000 NOK

­­

Vadsø Ungdomsskole, Arkhangelsk 6 gymnasium og Fylkesmannen i Finnmark vil tilegne mer kunnskap om klima og miljø i Arktis. Samtidig gjør sitt bidrag til bedre miljø og klima gjennom planting av skog og avfall kildesortering i Vadsø og Arkhangelsk.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
192 000 NOK

­­

Sør-Varanger kommune
Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

­­

Dette er et samarbeid mellom Petsjenga og Sør-Varanger kommune hvor vi skal følge opp arbeidet fra 2014 - Seiersmarsjen - med en ny marsj i 2019.

Nordkapp Kommune
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
450 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er en gjenvisitt til vår vennskapskommune, Kargopol i Arkangelsk, september 2019.

Alta jentesmell
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
25 000 NOK

­­I Nordkalottens ånd skal vi lage et møtested og en festival som fremmer slagverkmiljøet i Finnmark. Finnmark Slagverkfestival er på sitt andre av sitt treårige prosjekt i nåværende form. Initiativtakerne har sitt utspring fra det Nord-norske slagverkkorpsmiljøet. Rekruttering til å spille slagverk av barn/unge og voksne er et av formålene for festivalen, og det er viktig å holde et høyt nivå på lærere og artister. Samtidig skal festivalen fremme det som kommer ifra nord - og det er mange artister på meget høyt nivå fra Russland. Det er naturlig å knytte kontakter der vi finner det vi leter etter, etter disse kriteriene: dyktige folk med samme entusiasme som oss for slagverk, og at de er fra nord.

FRI Finnmark
Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
250 000 NOK

­­

FRI og Maximum sammen med Den norske Helsingforskomitè, Amnesty og Skeiv verden avholder for tredje året på råd Barents Exchange og Barents Pride i Kirkenes med støtte fra Barentssekretariatet.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
340 000 NOK

­­

I perioden 23 - 29.09.2019 reiser ei russisk gruppe på 18 personer fra Syktyvkar til Tromsø for å delta i iscenesetting av felles forestilling.

Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
100 000 NOK

­­

Sør-Varanger kommune er vertskap for 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 2019. Det blir en rekke markeringer gjennom året. Hovedtyngden av arrangementene vil gå fra 23.-26. oktober i Kirkenes.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
85 000 NOK

­­

Tromsø Kulturskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
300 000 NOK

­­

Teateravdelinga ved Tromsø kulturskole skal i samarbeid med RuNo Teater (Tromsø) og Barneteaterskolen i Murmansk (Russland) arrangere den aller første Barents Teaterplattform i 2019.