Kommende prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
120 000 NOK

­­

Márkomeannu skal være en festival for hele Sápmi. I 2011 kunne Márkomeannu for første gang presentere innslag fra russisk side av Sápmi på festivalprogrammet. Márkomeannu ønsker å gjøre russisk side Sápmi til en naturlig del av festivalen i fremtiden og er nå godt på vei.

Polarsirkelen friluftsråd
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
70 000 NOK

­­

Polarsirkelen Friluftsråd og Karelske Republikanske sentrum for friluftsarbeid, har nå møttes to ganger, de har besøkt oss og vi har vært der. Vi ser at det har utviklet seg et bånd mellom de Russiske og de Norske deltakerne. Dette ønsker vi å beholde. Vi ser at de lærer utrolig mye av hverandre og de bruker mye kroppsspråk og felles aktiviteter.

Brønnøy KFUK-KFUM speidere
Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
350 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er å bygge videre på og utveksle speidererfaringer, og å utvikle vennskap under Brønnøy-Nenets vennskapsleir i Brønnøysund, via home hospitality hvor speiderne bor hjemme hos lokale familier før og etter leiren. Totalt vil det være 80 deltakere Norge og Russland 45 fra Brønnøy KFUK-KFUM speidere og 35 fra The Nenets Okruk Scout Association

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
500 000 NOK

­­

Barentsplus er et nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner i den norskrussiske Barentsregionen som samarbeider om student- og lærerutveksling på tvers av grensen.

Nordland Brytekrets
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
95 000 NOK

­­

Nordland Brytekrets gjennomfører treningssamling for unge utøvere samt trenere og dommere i Murmansk sammen med bryteklubben Mosshor.

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
99 000 NOK

­­

In summer 2019 the shipbuilders from Nordnorsk Fartøyvernsenter together with The Sea Practics Club (The Pomor Boatbuilding Fellowship - independent nonprofit organization) and Northern Maritime Museum will continue the work in Arkhangelsk over construction a traditional pomor boat - wooden sailing schooner - to renew deeply related Russian- Norwegian maritime traditions.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
200 000 NOK

­­

Varangerfestivalen skal i 2019 presentere en av sine største egenproduksjoner noensinne. Det internasjonalt annerkjente bandet Sólstafir skal sammen med fylkesmusikerne Ensemble Noor, og festivalens norsk-russiske festivalkor presentere en helt unik forestilling. Nils Anders Mortensen lager arrangement for stryk og kor, samt at Marit Karlsen og Julie Andreassen dirigerer koret. Prosjektet har verdenspremiere onsdag den 7. august på Varangerfestivalen.

Norges Musikkorps Forbund Nord Norge
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
82 000 NOK

­­

Årets prosjekt vil ha stort fokus på samspill, instrumentalopplæring, improvisasjon, dirigering og ensembleledelse. Vi vil ha huskonserter, mesterklasser, konserter i distriktet pluss en stor avslutningskonsert.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
428 000 NOK

­­

Midt-Troms kommunene Lenvik og Målselv tar initiativ til å følge opp arbeidet med å utvikle det norsk-russiske vennskapskonseptet for kommunesamarbeid.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
300 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom kulturskoler i Barentsregionen og øke deltagelsen fra ungdommer i Arkhangelsk spesielt for å styrke miljøet og kunnskapen for stryke miljøet og kontakt mellom ungdommer med samme interesser.

Barents Regional Youth Council
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
270 000 NOK

­­

Since 2006, the Barents Regional Youth Council (BRYC) has been organizing annual events for young people (aged 18-30) living in the Barents Region.

Rana Gitarforening
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
79 000 NOK

­­

Rana gitarforening ønsker å styrke vennskapsforbindelsen mellom Mo i Rana og Petrosavodsk ved å gjennomføre en felles musikalsk aktivitet for våre ungdommer i form av et seminar med øving og felles konserter.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
40 000 NOK

­­

Ungdomsutveksling mellom vennskapsbyene Bodø kommune og Vyborg District. Medlemmer av Bodø ungdomsråd deltar på kommunalt forum for ungdommer i Vyborg regionen.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Arrangere Isogaisa festivalen med forberedende workshop. Foreningen Isogaisa er arrangør, og har etterhvert opparbeid seg et nettverk av sentrale kulturarbeidere i Murmanskregionen. I år blir det fokus på ungdom. Vi samarbeider med noen lokale skoler, og ungdomsklubber, for å lage en rusfri festival som alle skal trives på.

Barents Sportskomité
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
1 200 000 NOK

­­

Prosjektet startet i 2013 og handlet om å skape et "mini-OL" for de fire landene i Barenstsregionen.

High North Center for Business, Universitetet i Nordland
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Hovedformålet med prosjektet er å forsterke kompetanse innenfor beredskap, søk og redning feltet i Barentsregionen, samt å utvikle motstandsdyktighet av lokale arktiske samfunn imot klimaendringer i risikoutsatte grenseområder i BEAR.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
195 000 NOK

­­

Elever i Alta og Murmansk skal utforske og utvikle muligheten for å få et internasjonalt perspektiv og bærekraft med vekt på entreprenørskap i skolen og kunnskap om næringslivet. Sandfallet ungdomsskole har mange års erfaring i entreprenørskapsmetoden "Elevbedrift" fra Ungt entreprenørskap. De siste årene har prosjektene vært rettet mot "Det grønne skiftet.

Fylkesmannen i Finnmark
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
170 000 NOK

­­

Vadsø Ungdomsskole, Arkhangelsk 6 gymnasium og Fylkesmannen i Finnmark vil tilegne mer kunnskap om klima og miljø i Arktis. Samtidig gjør sitt bidrag til bedre miljø og klima gjennom planting av skog og avfall kildesortering i Vadsø og Arkhangelsk.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
192 000 NOK

­­

Sør-Varanger kommune
Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

­­

Dette er et samarbeid mellom Petsjenga og Sør-Varanger kommune hvor vi skal følge opp arbeidet fra 2014 - Seiersmarsjen - med en ny marsj i 2019.