Alle prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
50 000 NOK

­­

Berlevåg turn og idrettsforening
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
58 000 NOK

­­

Barentsinstituttet, UiT
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
120 000 NOK

­­

Bryteklubben Tana
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
60 000 NOK

­­

Sortland kommune, Kulturfabrikken KF
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
190 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Nord Norsk Brytekomite
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
70 000 NOK

­­

Pasvik folkehøgskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
94 000 NOK

­­

Christensen Culture Center
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
100 000 NOK

­­

Samovarteateret
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
250 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

­­

Nordområdesenteret Bodø
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
300 000 NOK

­­

IntraAct Productions
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
500 000 NOK

­­

Barentsinstituttet, UiT
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
100 000 NOK

­­

Veterinærinstituttet Harstad
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
60 000 NOK

­­

Kirkenes ungdomsskole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
140 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
390 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
310 000 NOK

­­

Tromsøysund menighet
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
70 000 NOK

­­