Alle prosjekter

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
140 000 NOK

­­

Nordland Idrettskrets
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
680 000 NOK

 

­­

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

Prosjektbeskrivelse:
MSU og UIT-Norges arktiske universitet ønsker å styrke samarbeidet i nord. MSU har invitert til samarbeid med både vitenskapelig og elev/studentdeltakelse på forskningsfestival i grenseområdet. En delegasjon fra MSU inviteres til deltakelse på UiTs forskningsdager i Tromsø.

Norsk Sykepleierforbund Troms
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
65 000 NOK

Prosjektbeskrivelse:
Målet er å konstituere prosjektgruppen og beslutte hvilke tema som skal prioriteres i samarbeidet. Målet er å løfte rekrutterings- og organisasjonsarbeidet i Arkhangelsk sykepleieorganisasjon. Det er planlagt møte med UIT for å få oversatt og utgitt forskningsbasert litteratur innen kommunikasjon med barn og foreldre. Videre planlegges møte med NSF Troms som omhandler organisasjonsutvikling.­­­­

Kongsbakken videregående skole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
163 000 NOK

Prosjektbeskrivelse
Russisklærere i ungdomsskoler og videregående skoler i Tromsø vil besøke Gymnas nr 1 i Murmansk høsten 2016 for å styrke kompetansen i faget. Dette er et forprosjekt med mål om at skolene skal rekruttere flere elever til russiskfaget.

Kirkenes Atletklubb
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
110 000 NOK

­­

Kongsbakken videregående skole
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
90 000 NOK

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
150 000 NOK

Prosjektbeskrivelse
Institutt for klinisk odontologi, UiT, Tromsø og det odontologisk fakultet, i Northern State Medical University, Arkhangelsk skal starte et nytt utdanningsprosjekt. I prosjektet skal norske og russiske studenter hospitere hos samarbeidsinstituttet i 4 uker hver. dette skal bidra til utvikling av studentene gjennom nye læringsaktiviteter. Målet for prosjektet er å utvikle et større norsk-russisk samarbeid innenfor odontologisk utdanning.

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
170 000 NOK

 

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
157 000 NOK
Bryteklubben Tana
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
75 000 NOK

 

­­

Solhaug Art Studio
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
75 000 NOK
Kurant visningsrom
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
68 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
13 000 NOK

Kirkenes svømmeklubb arrangerer treningshelg i tidsrommet 16-18.09.16. I løpet av helga skal 30 deltakere fra Russland og Norge møtes for å utveksle treningserfaring og bli bedre kjent med hverandre.­­

Landslaget for offentlige pensjonister
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
155 000 NOK

 

­­

Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
110 000 NOK
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
80 000 NOK


 

­­

Prosjektstart dato
Prosjekt størrelse
57 000 NOK

 

 

­­

IntraAct Productions
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
380 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Prosjekt størrelse
50 000 NOK

­­