Bli med på Stoltenbergseminaret

22.–23. september 2021 i Kirkenes (eller på internett).

Published 15. сентября 2021

I år er kunsten det overordnede temaet for Stoltenbergseminaret. FOTO: JONAS KARLSBAKK

Akademikere, politikere, kunstnere, kuratorer og komponister møtes på Samovarteaterets scene for å dele sine erfaringer og diskutere kunst i et nordområdeperspektiv under Stoltenbergseminaret i Kirkenes.

Se hele konferansen her.

– Det var synd å måtte utsette fjorårets Stoltenbergseminar på grunn av koronasituasjonen. Men vi har et fantastisk program og enda flere grunner til å feire Thorvald Stoltenberg i år, forteller Anne Figenschou, rådgiver i Barentsinstituttet, UiT.

Thorvald Stoltenberg, kjent som Barentssamarbeidets far, hadde fylt 90 år i år. Han brant for grenseoverskridende dialog og samarbeid på tvers av nasjoner. Samovarteateret er stolte arvtakere og representanter for folk-til-folk-samarbeidet som Stoltenberg fikk på fote.

Samovarteateret markerte sitt 30 års jubileum i 2020, men det ble skalert ned på grunn av koronarestriksjonene som gjaldt da. På Stoltenbergseminaret gjenopptas feiringen av 30 år med grenseoverskridende scenekunst.

Seminaret vil også bli strømmet på Facebooksiden til Samovarteateret for dem som ikke kan komme til Kirkenes for å delta.

22. september
Del 1 – Sted og kunst
09:00 – Åpning
09:30 – "Kunsten gir mening til stedet og stedet gir mening til kunsten" med Olaf Aagedal (forsker)
10:00 – "Tenke, tidevann, sanseskala" med Hilde Methi (kurator)
10:30 – Pause
10:45 – "Fra reindrift til Mozart" med Johan Sara jr. (komponist)
11:15 – Diskusjon og avrunding

Del 2 – Den grenseoverskridende kunsten
13:00 – "Grensen som scene" med Bjarge Schwenke Fors (Instituttleder, Barentsinstituttet, UiT)
13:30 – "Kunsten i grenseland" med Ingrid Valan (kurator)
14:00 – Pause
14:45 – "Skiftende grenser: Om faglig og institusjonell tilhørighet" med Jérémie McGowan (designer)
14:45-15:30 – Diskusjon og avrunding

23. september
Kunst i et nordområdeperspektiv
10:00 – "Kunsten å samarbeide på tvers av grenser i nord" med Gøril Johansen (leder for Norges formannskap i Barentsrådet, UD)
10:30 – "Kunst er å slippe tankene fri" med Bente S. Andersen (Kunstnerisk leder, Samovarteateret)
11:00 – Pause
11:15 – "Design for fellesskap" med Einar Sneve Martinussen (Førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)
11:45 – Diskusjon og avrunding

Vis merVis mindre

Påmelding til Stoltenbergseminaret 2021 >>>

Samovarteateret fyller 30 år!

De trodde ikke at de skulle bli i Kirkenes i 30 år, men grensen og nærheten til Russland, har vist seg å være en utømmelig kilde til inspirasjon for scenekunstnerne Turid Skoglund og Bente S Andersen. – Historier fra nord fortjener å bli fortalt og de fortjener å bli fortalt riktig, fastlår de. Det har bestandig vært mantraet til @Samovarteateret som har jubileum i år. Vi gratulerer teateret og takker for alt man har fått til!!! <3

Posted by Barentssekretariatet on Saturday, November 14, 2020