Stoltenbergseminaret utsettes

Stoltenbergseminaret flyttes til 2021 på grunn av skjerpede smitteverntiltak.
Send meg ditt hjerte

Foto: Samovarteateret

Barentsinstituttet samarbeider med Samovarteateret om Stoltenbergseminaret 2020. Det skulle egentlig gjennomføres 12. og 13. november, men på grunn av nye tiltak mot smittespredning er det utsatt til 2021.  

­­

Barentssekretariatet vil strømme hele årets Stoltenberg-seminar live på Samovarteaterets facebookside og her på vår nettside. 

Program Stoltenbergseminaret 2020

12.-13. november, Samovarteateret, Kirkenes

Torsdag 12. november

0900-0930 Åpning 

  • Audun Halvorsen (Statssekretær, Utenriksdepartementet)
  • Bjarge Schwenke Fors (Instituttleder, Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet)
  • Bente S. Andersen (Kunstnerisk leder, Samovarteateret)    

0930-1215: Sted og kunst                     

Moderator:     Toril Olsen (Kommunikasjonsleder, Hermetikken kulturnæringshage)
0930-1000    Espen Sommer Eide (Kunstner og komponist) 
1000-1030    Hilde Methi (Selvstendig kurator)
1030-1045    Pause
1045-1115    Olaf Aagedal (Forsker 1, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) 
1115-1215    Diskusjon og avrunding 
1215-1300    Lunsj 

1300-1545    Den grenseoverskridende kunsten      

Moderator:     Toril Olsen (Kommunikasjonsleder, Hermetikken kulturnæringshage)
1300-1330    Bjarge Schwenke Fors (Instituttleder, Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet)
1330-1400    Ingrid Valan (Kurator, Pikene på broen)        
1400-1415    Pause 
1415-1445    Jérémie McGowan

1445-1545    Diskusjon og avrunding

Fredag 13. november

1000-1245    Kunst i et nordområdeperspektiv

1000-1030    Gøril Johansen (Barentsrådgiver, Utenriksdepartementet)
1030-1100    Bente S. Andersen (Kunstnerisk leder, Samovarteateret)    
1100-1115    Pause
1115-1145    Einar Sneve Martinussen (Førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo)

1145-1245    Diskusjon og avrunding

1245-1330    Lunsj    
 

­­