Hva er et Barentsprosjekt?

Når nordmenn og russere møtes og skaper felles aktivitet, da er grunnlaget lagt for det som kan bli et godt barentsprosjekt. Samarbeidet skal bidra til å bygge kunnskap og tillit på tvers av vår felles norsk-russiske grense. Sjekk om ditt samarbeid kan få støtte fra Barentssekretariatet.

Hva er Barentssekretariatet?

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap, eid av Nordland og Troms og Finnmark og i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet. UD ønsker at barentssamarbeidet skal bidra til tillitsbygging og grenseoverskridende folk-til-folk-samarbeid mellom nordmenn og russere i nord. Utenriksminister Anniken Huitfeldt er klar på hvilken betydning barentssamarbeidet har for godt naboskap i nord. 

0
Prosjekter hittil i år
1596
Norske deltakere
1345
Russiske deltakere