Toppenkurset/Toppenkurset Online

Applicant
Vefsn unge strykere
Nordland
Partner
Karelian Youth Orchestra Society
Karelia
Prosjekt størrelse
200 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kultur

Prosjektet er en tilpasning og videreutvikling av Toppenkurset 2022 som høyst sannsynlig må endres når det gjelder russisk deltakelse i lys av den pågående krigen i Ukraina. Vi har vært i kontakt med Barentssekretariatet og representant for Regjeringen for å få klarhet i hvilke bestemmelser som gjelder. Ettersom vårt prosjekt er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner på norsk og russisk side, er det i utgangspunktet ikke omfattet av boikotten som er innført overfor Russland. Imidlertid må vi nok forvente at det vil være svært vanskelig for unge russiske musikere å delta fysisk ved det ordinære Toppenkurset som gjennomføres i samarbeid med Festspillene Helgeland i tidsrommet 2. - 9. juli 2022. Denne prosjektbeskrivelsen omfatter tiltakene som gjennomføres digitalt i dette tidsrommet og hvordan Toppenkurset Online blir gjennomført videre i løpet av året. Budsjettet viser hvordan midlene fra Barentssekretariatet, sammen med egeninnsats, vil bli benyttet for å dekke de målsetningene som det 22 år lange musikalske samarbeidet med våre russiske venner bygger på.

­­

Number of participants in the project

Project total
187
Russian
40
Norwegian
47
Young
158(Norwegian and Russian)