Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet

Applicant
Troms og Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Partner
Ministeriet for arbeid og sosial utvikling
Murmansk
Prosjekt størrelse
415 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media

En sterk representasjon av ungdom med funksjonsnedsettelse vil gi unge forbilder som kan stimulere til bredere deltakelse og styrke demokratiet. Representasjon er nødvendig i utviklingen av politikk som skal være for hele befolkningen. Dette er like viktig for demokratiutvikling i Norge slik som i Russland. Derfor vil tittelen for neste steg i vårt samarbeidsprosjekt være Unge funksjonshemmede i Nord. Deltakelse i det politiske og offentlige liv. Prosjektet vil inngå som en del av vårt arbeid med å fremheve funksjonshemmedes samfunnsdeltagelse i nord.

­­

Number of participants in the project

Project total
32
Russian
16
Norwegian
16
Young
10(Norwegian and Russian)