Utlysning: Næringsrådgiver

Barentssekretariatet har et ledig vikariat som næringsrådgiver med oppstart februar 2022. Vi søker en engasjert, sosial og driftig medarbeider til å fylle rollen.

Published 20. октября 2021

Fra innovasjonsfestivalen ICE, hvor næringsrådgiveren i Barentssekretariatet jobber tett med gjennomføringen. (Foto: Max Malyutin)

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark og har i dag 11 medarbeidere i Norge og 6 medarbeidere i Russland.  Sekretariatet forvalter midler til finansiering av norsk-russiske samarbeidsprosjekter i Barentsregionen.  I tillegg driver vi et utstrakt informasjonsarbeid der vi forteller om mulighetene i regionen og forholdene i Nordvest-Russland. 

Barentssekretariatet har høy kompetanse på regionalt samarbeid med Russland, og er en viktig nasjonal funksjon plassert i Kirkenes. Sekretariatet samarbeider bredt med russlandsmiljøet i hele Norge, men også med miljøer i hele Barentsregionen, en rekke land i Europa og USA.

Barentssekretariatet har et ledig vikariat som næringsrådgiver og søker en engasjert, sosial og driftig medarbeider til å fylle rollen. Vikariatet har oppstart i februar 2022 etter nærmere avtale. Varighet vil være til 1.12.2022.

Om stillingen

Stillingen som næringsrådgiver i Barentssekretariatet er variert og spennende. Rådgiveren vil ha tett kontakt med nordnorsk næringsliv og partnere på russisk side, i tillegg til å være ansvarlig for saksbehandling av søknader knyttet til norsk-russiske næringsprosjekter og andre områder ved behov. Det må påregnes et aktivt informasjonsarbeid og kontaktskapende arbeid, som innebærer å aktivt initiere til nye næringsprosjekter.

Det stilles store krav til selvstendighet, engasjement, personlig fleksibilitet og samarbeidsevner i et tverrkulturelt miljø. For den rette kandidaten kan vi tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innen et samarbeidsområde i utvikling, med store muligheter for personlig utvikling. Det må påregnes noe reisevirksomhet og til dels uregelmessig arbeidstid i kortere perioder.

Vår nye kollega må være sosial, utadvendt og glad i å jobbe med mennesker. Som ansatt i Barentssekretariatet må en være komfortabel i møtet med andre, jobbe selvstendig og være glad i å holde foredrag, snakke i forsamlinger og dele av sin kunnskap. Personlig egnethet vil bli lagt vekt på.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for saksbehandling og oppfølging av næringsrelaterte prosjektsøknader og prosjekter
 • Initiere nye næringsprosjekter gjennom oppsøkende arbeid
 • Identifisere og utvikle nye ideer, prosjekter og samarbeidsformer relatert til Barentssamarbeidet
 • Representasjon av Barentssekretariatet i Norge og i utlandet
 • Samarbeide tett med relevante institusjoner og eksterne aktører
 • Informasjonsvirksomhet, spesielt gjennom foredrag og møtevirksomhet, i og utenfor Barentsregionen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen 
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   
 • Kunnskaper i russisk språk vil være en fordel
 • Bakgrunn fra næringslivet vektlegges
 • Kjennskap til Barentssamarbeidet og norsk nordområdepolitikk  
 • Gode samarbeidsevner er svært viktig, samtidig som du arbeider godt selvstendig
 • Du må være engasjert, utadvendt og initiativtaker i kontaktsøkende arbeid
 • Internasjonal erfaring er ønskelig
 • God kjennskap til MS Office og grunnleggende kjennskap til sosiale medier kreves

Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd. Gjennom ordningen med Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark får arbeidstakere bl.a. årlig nedskriving av studielån med 10 % (inntil kr 25.000 pr år), lavere personskatt og høyere barnetrygd. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gjensidig prøvetid er 1 mnd.

Søknadsfrist: Mandag 6. desember.

Søknad skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-post og telefonnummer)

Sendes i PDF-format som vedlegg på e-post til info@barents.no innen 6. desember.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Næringsrådgiver Jenny Spring, jenny@barents.no, tlf: 917 91 168
Sekretariatsleder Lars Georg Fordal, lars@barents.no, tlf. 918 10 796

Kontaktinformasjon:

Epost: info@barents.no 
Web: http://www.barents.no/ 
Telefon: 78 97 70 50
Telefaks: 78 97 70 55