Workshop på tvers av grense om klimaendringer og teknologi for ungdom i Barentsregionen

Applicant
Norsk institutt for bioøkonomi
Finnmark
Partner
Pasvik Zapovednik
Murmansk
Prosjekt størrelse
113 000 NOK
Prosjektstart dato
Prosjekttype
Kompetanse

­­

Høsten 2021 ønsker NIBIO Svanhovd i Norge og Besøkssenter Pasvik Zapovednik i Russland å gjennomføre en workshop rettet mot norske og russiske ungdommer med tema «klimaendringer i Barentsregionen og hvordan disse påvirker samfunnet, planter og dyr». Workshopen vil gjennomføres via Teams/Zoom og vil ta i bruk App-teknologi i form av et spill som er utviklet av NIBIO Svanhovd med finansiering av Norges forskningsråd. Spillet heter «Svanhovd: et klimamysterium». Det er gratis og skal oversettes til russisk, samisk og engelsk. Workshopen vil inkludere gruppearbeid hvor ungene vil måtte spillet spille på de forskjellig språk og svare på spørsmål og delta i aktivitetene i disse språkene. Aktivitetene i workshopen vil kreve aktiv deltagelse av elevene både i form av presentasjoner, men også gjennom fysisk aktivitet og inkluderer før og etterarbeid som kan brukes i skole sammenheng. Prosjektet vil bidra til å øke forståelsen for bærekraftighet, det biologiske mangfoldet og klimaendring, samt fremme kunnskap om Barentsregionen og utfordringene knyttet til nordlige områder.

Number of participants in the project

Project total
38
Russian
19
Norwegian
19
Young
30(Norwegian and Russian)