Prosjekter Barents Spektakel 2021

Applicant
Pikene på broen
Finnmark
Partner
Arctic Theater
Murmansk
Prosjekt størrelse
1 200 000 NOK
Prosjekttype
Barentskult
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
58
Russian
23
Norwegian
28
Young
15(Norwegian and Russian)

Den 17. kunst og kultur festivalen Barents Spektakel i regi av Pikene på Broen på Kirkenes blir helt forskjellig fra de forrige. Både tema og festivalens form vil representere en direkte respons på utfordringene som har dukket opp som et resultat av Coronavirus-pandemien­­.

Erfaringene fra mars 2020 har ført til at fraser som den nye normalen blir brukt til å definere de samfunnstiltak som har dukket opp som et resultat av coronavirus-pandemien og andre endringer på verdensbasis. Beskrivelsen passer nå, men hva betyr slagord som dette egentlig? Hva er egentlig normalitet? Hva var normalt før? Og hvordan kan vi svare og reflektere dypere over hva som blir normalisert nå? Både på statlig, samfunnsmessig og personlig plan er heller tenking rundt hva som er essensielt, spørsmål som må vurderes innenfor mange aspekter av livene våre. 2021-utgaven av festivalen vil utforske de grunnleggende spørsmålene om hva som er essensielt innen kultur, samfunn generelt og for livene til oss som bor nord. Festivalen vil bestå av ulike fysiske og digitale grenseoverskridende møteplasser på norsk og russisk side, som bindes sammen ved strømming og gjennom andre digitale løsninger, tilpasset rådende smittevernregler. Kommende festival vil også bindes sammen med den neste gjennom prosessbasert kunstnerisk samarbeide i bevegelse hele 2021 og noen også helt til festivalen i 2022. Påbegynte kunstneriske samarbeidsprosjekter vil utvikles videre, vokse og ta nye former i takt med pandemien.­­