Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet

Applicant
Troms og Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Partner
Ministeriet for arbeid og sosial utvikling
Murmansk
Prosjekt størrelse
432 000 NOK
Prosjekttype
Sivilt samfunn og media
Prosjektstart dato

Number of participants in the project

Project total
50
Russian
25
Norwegian
25
Young
10(Norwegian and Russian)

Rådene for personer med funksjonsnedsettelser i Murmansk og Troms og Finnmark skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å styrke unge mennesker med funksjonsnedsettelser sine muligheter i overgangsfasen fra skole/utdanning til arbeidslivet.­­

Det er i dag flere faktorer som gjør overgangen til jobb utfordrende for denne gruppen både i Norge og i Russland, og det er forskjellige måter å forsøke å løse utfordringene på.

Prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til at unge personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet som funksjonsfriske. Forskning tyder på at å stå utenfor arbeidslivet påvirker både psykisk og fysisk helse negativt. Et viktig aspekt ved prosjektets metodikk er at løsningene ofte ligger hos de unge selv. Ved involvering av de unge og det offentlige hjelpemiddelapparatet planlegger vi å se på muligheter for å gjøre det enklere å komme seg ut i jobb og å beholde jobben på sikt.

Vi vil utveksle både russiske og norske erfaringer og søke å lage en oversikt over tiltak som kan bidra til økt samfunns- og arbeidsdeltakelse og spesielt i ordinært arbeidslivet blant unge med funksjonsnedsettelser­­.